Påminnelse om løypebidrag

Kyrkjebygdheia Løypelag inne i sitt 11. driftsår. Gjennom årene har løypelaget opparbeidet seg en relativt god økonomi for å stå imot vanskelige tider og for å bruke noe av overskuddet til investeringer i ski- og turløypene. Målsettingen har hele tiden vært at løypebidrag innbetalt fra hytteeiere og andre i hovedsak skal finansiere oppkjøringen av skiløypene. Andre inntekter som Grasrotandelen, momsrefusjon, støtte fra Nissedal kommune, etc. skal brukes til investeringer og utbedringer av løypenettet.

Pr. 15.02.23 har 351 hytteeiere (av totalt 583) og 7 andre brukere av skiløypene på Kyrkjebygdheia betalt inn kr. 320.400. Dette er 50 færre innbetalinger enn på samme tid i fjor og det mangler et sekssifret beløp for å dekke driftskostnadene. Vi takker alle dem som har betalt.  Gjennomsnittlig innbetalingen fra disse er det ingenting å si på. Flere har bidratt mer enn fullt løypebidrag på kr. 900.

Bidrag til løypelaget er frivillig, men vi vet av erfaring at noen har glemt oss og trenger en liten påminning om å betale. Så gjentar vi at alle bidrag, stort eller lite, kommer godt med og håper fortsatt på støtte til løypelaget. Så minner vi om at

  • Løypebidrag kan betales med Vipps til 108870 (Kyrkjebygdheia Løypelag). Husk navn/hytteadresse.
  • Kyrkjebygdheia Løypelag har bankkonto nr. 2801.30.73467
  • Støtt oss også gjerne via Grasrotandelen. Vårt organisasjonsnr. er 999128831

Er du usikker om du har betalt. Send oss en epost på post@kbhl.no og du får svar i løpet av en dag.

Mvh – Kyrkjebygdheia Løypelag