Ny skiløype trase på Espeliheia

Espelihei: Styret i KL ville gjerne finne en løsning for ny løype som vist med gul strek i dette kartet, og var forsiktige optimister. Den røde streken viser dagens løype, og den er litt bratt både opp og ned.

Vi fikk med oss løypekjører for en liten befaring for å se om det var mulig, og vi konkluderte med at det var det med litt graving og rydding. Styret kontaktet grunneiere, og fikk umiddelbart klarsignal. Kunne vi rekke det før vinteren?

Mandag dro vi ut med gravemaskin og motorsag, og her ligger det nå en ny, prioritert skiløypetrasé så lenge det er snø til det. For dem som er kjent, er dette området en yndet hvileplass i solveggen, så snøen vil nok bli spist opp om våren. Planen er å droppe den røde (den er backup), og flytte krysset.

Vi er ganske sikre på at denne nyheten vil bli godt mottatt av brukerne, da mange har tråkket over denne traséen i løssnøen😄. Dette blir julegaven fra oss i år…

Mvh
Styret