Ny hytteeier eller ny epost adresse

Løypelaget takker så langt for alle som betaler inn løypebidrag denne sesongen🙏. Vi får flere henvendelser på vår e-post, post@kbhl.no – vedr. adresse endringer, ny epost adresse, nye hytteeiere osv. Mottar Dere ikke svar med en gang, så ikke fortvil. Alle blir lest og vi svarer alle fortløpende.

Mvh – Kyrkjebygdheia Løypelag