Løypeoppdatering 20.03.2020

Det er spesielle tider. Regjeringen har vedtatt forskriften angående hyttebruk, og vi henstiller om å forholde seg til den.

Ifølge Nissedal kommune sine hjemmesider opplever de at «hytteturistane våre har vore flinke til å dra til sin heimekommune, og respekterer sentrale føringar.»

Det foretas en preparering av kjerneløypene i morgen tidlig (lørdag). Dette blir primært et tilbud innbyggerne i Nissedal kommune. Vi gjentar oppfordringen fra kommunelegen:

«Vi oppmodar alle innbyggjarar til å halde avstand til kvarandre, fylgje sentrale råd og unngå å vere for mange samstundes på ein stad. Kommuneleiinga anbefaler i samråd med kommunelegen ei grense på maks fem personar i grupper.»

Vis forsiktighet. Følg rådene fra myndighetene. Ta vare på hverandre. God skitur.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag