Løypeoppdatering 02.04.21

Løypeoppdatering:
Det blir kjørt opp igjen i natt, Skornetten, Espelihei og kjerneløypene. Delen av milløypa fra gapahuken til Nutedalen kan ikke kjøres pga en dump. Fullt mulig å gå på ski fortsatt.
Smeltevannet fra noen dager tilbake har rent fra seg, og 2-milene kan også igjen kjøres opp. Det blir også kjørt fra høydebasseng på Stemtjønn og ut i 2-milene, men ikke ned til Helvetespytt. Også her mulig å komme seg gjennom.
Mvh
Kyrkjebygdheia Løypelag