Løypenelding 24.03.24-Oppdatering

Hei alle sammen😊
Det er meldt om litt kulde i natt, så
Vi kjører opp blå løype + Skornetten og ned til Raundalsfenta/Holmevatn + Espelihei.
Vi kjører også fra vanntårnet på Stemtjønn og ned til milsrunda.

God tur😊

Hilsen løypelaget

Følg løype maskinen på www.kbhl.no/loypemaskinen.