Løypeinfo – kommentar til løypekjøring

Det er kommet en del kommentarer til oppkjøring av løypene denne lørdagen. Det er bra. Meningsutveksling og synspunkter skaper forbedringer på sikt.

Så litt til begrunnelsen for det valget som ble gjort. Med de værprognosene som var tilgjengelig i går ettermiddag ble det besluttet at det var bedre å ha en nypreparert løype (Frovassdalen rundt) lørdag morgen enn et helt løypenett som var delvis nedsnødd i løpet av natten. Så kan man i ettertid si at dette var en feil beslutning. Det kom mindre snø enn forventet, men beslutning var tatt i beste hensikt.

Med kun en løypemaskin (Gautefall har 2) må vi starte oppkjøringen av løypene på kvelden/natten slik at hele løypenettet er ferdig preparert til tidlig neste dag. Det tar 6-7 timer å kjøre opp hele løypenettet, kanskje mer avhengig hvor mye nysnø som har falt. Starter vi oppkjøring av løypene f.eks. kl. 08.00 ville ikke være ferdig før kl. 2-3 om ettermiddagen. Det er heller ikke gunstig.

Så beklager vi igjen det inntrufne og håper på supre forhold i vinterferien

PS! Gautefall har (hittil) kun kjørt opp sin «mil-løype» i dag!

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag