Løypeinfo 27.12.18

Vi satser på å kjøre opp hele løypenettet i morgen tidlig, men kan ikke garantere at vi klarer å lage løyper alle steder. Det avhenger av snømengden.

Mildværet har dessverre ødelagt det som så ut til å bli den beste romjulen for skientusiaster på mange år. Det har vært mildt og bløtt, og stor fare for at løypemaskinen faller igjennom. I tillegg må vi rette opp en del skader. Løypemaskinen gikk gjennom isen på vestsiden av Frovatn og laget et hull i isen. Det må fikses for erfaringene viser at det tar lang tid før det fryser igjen. Det er også et par andre steder i løypa som må utbedres, blant annet broa ved Skolsvatn. Disse utbedringene blir gjort i morgen.

Følg løypemaskinen på vår hjemmeside www.kbhl.no/loypemaskinen.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag