Løypeinfo 25.03.2022

Kjerneløyper og to-milene vil bli kjørt opp innen i morgen tidlig. Det smelter snø om dagen, så ikke alt er mulig.
Påskeharen må sende mer snø.
Mvh
Styret