Løypeinfo 19.02.2017

I samarbeid med løypekjører på Nesheia er det nå mulig å gå en scooter løype fra Holmevatn og inn til Loftsteinen. Der kommer man inn på et løypenett hvor man har kjørt opp spor med snøscooter. Dette som et ekstra tilbud nå i vinterferien og til de som vil prøve å gå i et nytt og annet terreng. Se vedlagte kart og løype markert med gult.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag