Løypeinfo 14.01.2016

Hele løypenettet kjøres opp fredag formiddag. Det er litt usikkerhet rundt forholdene over Espeliheia selv om det kom om lag 10 cm med lett snø i går.  Løypa over Espeliheia vil bli kjørt opp og preparert, men kan ikke love at det blir satt spor. Mer info om dette i morgen.

Et lite obs varsel på vestsiden av Frovatn. Her er ikke isen tykk nok for løypemaskinen, men det bør gå greit å passere på ski. Vis forsiktighet. Det vil bli satt i gang tiltak for å utbedre forholdene ved Frovatn i neste uke.

Vi minner også om at dere kan kjøpe nye løypekart i Nærbutikken Nissedal i både A4 og A3 format. Pris pr kart kr. 50.

Det er meldt kaldt fin vær til helgen og vi ønsker alle noen fine skiturer.