Løypeinfo 11.11.16

Vi har nå kjørt opp deler av mil-løypa (eller Frovassdalen rundt som det benevnes på Skisporet.no) med snø scooter.  Se vedlagte kart skisse hvor oppkjørt løype er tegnet inn med gul farge. Vi preparer løypene med snø scooter et par ganger til i løpet av dagen. Ikke optimalt, men det best vi kan gjøre under rådende forhold. Vi ber også om å vise forsiktighet ved passering over Frovatn. Det er også lurt å la det beste skiparet stå for ikke å ødelegge sålen.