Løypeinfo 11.02.2017

Da skulle det være klart for skitur i oppkjørte løyper med spor. Se vedlagt kart som viser oppkjørte løyper i gult og lilla. Det er kjørt opp løype til Skornetten fra Sylvtjønn, men ikke over Raundalfenta til Holmevatn. Frovassdalen (mil-løypa) og Stemtjønn- Lauvnetten- Drangane (2- mils sløyfa) er satt med et skøytespor og et klassisk spor.

Snøen som har kommet de siste dagene har vært veldig lett og vanskelig å komprimere. Det kan derfor være litt ujevnt og lite snø enkelte steder. Vis forsiktighet.

Vi ønsker alle en fin skitur.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag