Løypeinfo 07.03.2108

Til orientering er Frovassdalen rundt (mil-løypa) kjørt opp i dag tidlig (onsdag)

Følg løypekjøringen på vår hjemmeside www.kbhl.no/loypemaskinen.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag