KVS får en egen side på KL sin hjemmeside

For å bedre informasjonen til alle hytteeiere er det besluttet at Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) skal ha en side på Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) sin hjemmeside. Gå inn www.kbhl.no – KVS og finn siste informasjon av saker som er behandlet i KVS og på årsmøtet i august.

 

MVH

For KVS – Stig Kjellevold

For KL – Bjørn Reime