Innbetalt løypebidrag pr 20.02.2018

INNBETALT LØYPEBIDRAG TIL KYRKJEBYGDHEIA LØYPELAG

Pr 20 februar har 369 hytteeiere og 4 andre i Nissedal betalt kr. 315.782 i løypebidrag til Kyrkjebygdheia Løypelag. Løypebidraget er frivillig og vi takker alle som støtter oss økonomisk.

Det er i dag 561 hytte/boenheter på Kyrkjebygdheia og som dermed er potensielle bidragsytere til løypelaget. Det vil igjen si at pr 20.02 har kun 65,8% av alle hytteeierne støttet oss økonomisk. Eller sagt på en annen måte – det er om lag 190 hytteeiere som ikke støtter driften av løypelaget, men drar nytte av gode skiløyper og gratis verdistigning på hytta.

Vi trenger deres støtte for å opprettholde driften og en god kvalitet på skiløypene. Løypelaget har som målsetting at minst 80% av hytteeierne betaler det frivillige løypeløypebidraget. Da gjenstår innbetaling fra om lag 70 hytteeiere.

Vi håper alle ser verdien av å ha et velpreparert løypenett og turløyper i nærheten og ønsker å bidra økonomisk. Fullt løypebidrag er satt til kr. 850, men alle beløp mottas med takk.

  • Løypebidraget kan betales til år bankkonto nr. 30.73467 eller
  • Betal med VIPPS til 108870 (Kyrkjebygdheia Løypelag)

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag