Innbetaling av løypebidrag for 2022

Viktig melding til alle hytteeiere og andre brukere av ski- og turløyper på Kyrkjebygdheia

Først en melding til alle hytteeiere. Vi har de siste dagene sendt ut en individuell epost til hver enkelt hytteeier om innbetaling av det frivillige løypebidraget. Fullt løypebidrag er satt kr. 900 for sesongen 2022. Alle bidrag er viktige for driften av løypelaget.

De som ikke har epost adresse vil motta et brev med innbetalingsgiro. Hvis du ikke har mottatt noen e-poster eller postforsendelse fra oss i løpet av uken, ber vi om at du sjekker om e-postene kan ha havnet i «søppelpost». Hvis dere verken har mottatt e-poster eller postforsendelse, vennligst gi oss beskjed på epost til bjornreime@gmail.com.

Vi har informasjon om at det har vært en del eiendomsoverdragelser i løpet av 2021. Vi ber derfor alle nye hytteeiere (og tidligere eiere) om sende oss informasjon om nye eiers navn, hjemmeadresse, hytteadresse, epost og mobil.  

Løypebidraget kan også betales med Vipps. Åpne Vipps og gå inn på «Send» og skriv 108870 i søkefeltet og dere får fram Kyrkjebygdheia Løypelag.

Til alle andre brukere av løypene på Kyrkjebygdheia som ønsker å gi sin støtte til løypelaget kan enten sende sitt bidrag, stort eller lite, til konto 2801.30.73467 eller bruke Vipps.

Så håper vi på en fin vinter med mye snø og mange gode skiopplevelser.

 

Vennlig hilsen
Kyrkjebygdheia Løypelag