Ingen oppkjøring denne helgen…

Løypelaget er til stede på heia, overvåker, og venter på mer snø før det kan kjøres. Styret vil også ut på ski…
Vi sier i fra på forhånd om vi planlegger å kjøre, og unntaksvis om vi ikke planlegger det, som her.
I terrenget varierer det sterkt mellom 15 og 30 cm. Jeg var inn til Nutedalen og tilbake på jaktstøvler som ikke er ideelt. Det er våte partier og et lite skarelag.
Jeg møtte også sprekinger som brøytet spor med fjellski, men det var også tungt.
Truger hadde nok heller ikke vært lett.
Vi vurderte det også for lite til å kjøre rundløypa på Langmyr.
Kjøring på for lite snø skader terrenget og utstyret.
Så, ha litt tålmodighet. Det kjøres så snart forholdene ligger til rette.
Mvh
Kyrkjebygdheia Løypelag