Ingen økonomisk støtte fra Nissedal kommune for 2017

Kyrkjebygdheia Løypelag søkte også i år støtte fra «Fellespotten» i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. Innstillingen til Formannskapet var kr. 40.000, men resultatet ble at løypelaget ikke fikk noen tildeling til utbedring av ski- og turløype nettet for 2017. Begrunnelsen fra Formannskapet var som følger:

«Når ein skal tilrå ei disponering av pott for 2017 vil det vere naturleg å sjå til kva potten for 2015 og 2016 blei nytta til. Ein stor del av potten blei i både 2015 og 2016 nytta til investeringstilskot/opprusting av løypenett (sommar og vinter) på Gautefallheia og Kyrkjebygdheia. Ein kan då seie at desse løypenetta har fått sin «del» og at Fjone og Felle sine løypelag nå bør prioriteras «

Selv om vi fikk hele kr. 206.500 bevilget i 2015, var dette et skuffende resultat. Hittil har vi brukt omlag halvparten av denne summen til utbedring av broer i skiløypene og klopper i turløypene. Flere prosjekter står for døren og vil koste penger. Løypelaget hadde ikke forventet å motta en like stor sum hvert år, men har ønsket klarere retningslinjer og mer forutsigbarhet i hva kommunen årlig var villig til å bidra med til vårt arbeid for å tilrettelegge ski- og turløyper til beste for hytteeiere og kommunes innbyggere. Svaret fra kommunen kan også tydes dit hen at vi ikke får mer stønad fra Nissedal kommune i denne kommunestyreperioden, dvs til 2019

Løypelaget vil prioritere et møte med kommunen i nær framtid.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag