Informasjon fra Styret i KL

Etter årsmøte i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) 13/9-22, ble det gjort endringer i styrets sammensetning. KL vil gjerne takke avtroppende styremedlemmer for vel utført jobb.

«Nye» styret i KL består av både gamle og nye fjes. Det er 5 medlemmer i styret valgt inn på siste årsmøte. Styret består av: Ståle Nilsen (Stokkosen), Arne Jørgen Karlsen (Breili), Tor Martin Aabol (Sylvtjønn), Håvard Nilsen (Huvtjønn) og Øystein Dalevoll (Sylvtjønn). Bjørn Reime har valgt å trekke seg fra styret, men vil fortsatt hjelpe oss med praktiske ting som en ekstra resurs i «bakgrunn». Vi takker Bjørn for at han vil stille opp denne perioden.

Styret i KL vil fortsette det gode arbeidet som er gjort tidligere år med tanke på tilrettelegging av både ski- og sommer løyper på heia. Vi håper på et godt samarbeid med grunneiere, velforeninger og ikke minst hytteeiere – og andre brukere av Heia generelt. Styret har fått i oppdrag av årsmøte å videreutvikle KL etter Årsmøte sine beslutninger, vedtekter og ikke minst innenfor gjeldende budsjett rammer.

Vi går en spennende vinter i møte – og håper at det «hvite gull» vil dale ned over Heia så alle får en strålende ski sesong. Vi vil begynne med oppkjøring av løyper så fort det lar seg gjøre. KL føler vi er godt forberedt på bakgrunn av tidligere arbeid som er utført og vi ser positivt på kommende vinter sesong.

Vi vil fortsette med å informere om løype status på sosiale medier som tidligere.

Vi ønsker alle på Heia en fin høst og vinter sesong på Heia.

Husk! Ut på tur – aldri sur 😊

MVH Kyrkjebygdheia Løypelag