Har du glemt å betale løypebidrag?

Vi sliter også denne sesongen med å få inn nok bidrag til driften og de investeringene vi ser komme. Vi har dessverre ikke fått inn nok i løypebidrag til å dekke våre faste utgifter, som ikke er avhengig av snømengde. Styret har forståelse for at det er tøffe tider, men vi har ansvar for å melde ifra om dette.

Vi takker for dem som har betalt, og snittinnbetalingen fra disse er det ingenting å si på. Noen har endog betalt mer enn de beskjedne kr. 900,-.

Pr 15.02.2022 har 400 personer støttet løypelaget med kr 362.948. Av dette 389 hytteeiere som utgjør 2/3 av alle hyttene på Kyrkjebygdheia. Det er for dårlig, selv om bidrag til løypelaget er frivillig. Det er 90 færre innbetalinger fra hytteeiere enn i 2021.

Det har vært en vanskelig sesong for oppkjøring av skiløyper og de gode skiturene selv om det er bedring i sikte.  Vi er også innforstått med at det har vært en ganske stor omsetning av eksisterende og nye hytter i løpet av 2021. Det kan ha medført at vi ikke har fått oppdatert adresselistene til alle de nye hytteeierne slik at dere ikke har fått tilsendt en betalingsanmodning fra Kyrkjebygdheia Løypelag

Men fortvil ikke. Det er fremdeles mulighet for å støtte løypelaget og vi håper alle ser verdien av å ha et velpreparert løypenett og turløyper i nærheten og gledes av å bidra økonomisk.

  • Løypebidraget kan betales med Vipps til 108870 (Kyrkjebygdheia Løypelag) eller bank
  • Giro til 2801.30.73467 (Sparebanken Sør)

Årsmøtet fastsatte det frivillige løypebidraget for 2022 til kr. 900,00 som gir stemmerett på årsmøtet. Alle beløp mottas med takk.

Hytteeiere må huske å angi hytteadresse og/eller hyttenr.

Med vennlig hilsen

Kyrkjebygdheia Løypelag