Grasrotandelen pr 2.tertial 2018

Det ble ny rekord i 2. tertial fra Grasrot andelen til Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag både i antall spillere og generert beløp. Det er nå 85 personer som gir sin grasrotandel til løypelaget. Det ga oss en ekstra inntekt i 2. tertial på kr. 10.470. Hittil i år har inntekter fra grasrot andelen gitt oss nesten kr. 19.000. Fortsetter dette i samme spor vi kan bokføre en ekstra inntekt på om lag kr. 30.000. Dette er veldig bra og tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi nok en gang at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831Beløp 2. tertial