Grasrotandelen 3 tertial 2020

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. I 3. tertial 2020 mottok vi kr. 19.306,66. Totalt for 2020 har Grasrotandelen tilført løypelaget hele kr. 53.994,64 fra 150 spillere. Det er igjen ny rekord både i antall spillere og beløp. Dette er helt suverent og kommer godt med til finansiering alle investeringer og utbedringer av skiløyper og sommerløyper siste året. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag