Grasrotandel fra Norsk Tipping

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag forsetter sin positive utvikling og er blitt en betydelig og viktig inntektskilde for løypelaget. Etter en liten nedgang i begynnelsen av 2023 ser vi en klar økning igjen. For månedene september til og med desember 2023 mottok løypelaget kr. 35.431. Vi nærmer oss kr. 100.00 for året! Antall spillere som gir sin grasrotandel til løypelaget øker nå igjen etter en liten tilbakegang. Det har vært en økning med 12 spillere siste tertial til 217.

Denne støtten er veldig gledelig. Pengestøtten via Grasrotandelen er viktig og kommer godt med til finansiering av investeringer og utbedringer av skiløyper og sommerløyper i årene framover. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag