Grasrotandel for 2.tertial fra Norsk Tipping

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag er blitt en betydelig og viktig inntektskilde for løypelaget. Selv om inntektene ikke øker i samme takt som tidligere, har beløpene stabilisert på om lag kr. 30.000 pr tertial. For månedene mai til og med august 2023 mottok løypelaget kr. 31.978. Antall spillere som gir sin grasrotandel til løypelaget øker nå igjen etter en liten tilbakegang i 2022. Det har vært en økning med 5 spillere siste tertial til 205.

Denne støtten er veldig gledelig. Pengestøtten via Grasrotandelen er viktig og kommer godt med til finansiering av investeringer og utbedringer av skiløyper og sommerløyper i årene framover. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag