Generelle regler for løypekjøring

Det er blitt stilt spørsmål på FB de siste dagene om når det kan forventes oppkjøring av løypenettet. Løypelaget finner det derfor viktig å gjenta de generelle reglene for løype preparering. I tillegg vil Løypelaget, som tidligere år, legge ut melding på vår hjemmeside og Facebook i forkant av løypekjøringen. For sesongen 2016/2017 la i ut over 40 FB meldinger om løypekjøring.

Nedenfor de viktigste retningslinjene for oppkjøring av løypenettet på Kyrkjebygdheia

Løypenettet er ca. 60 km og skal være oppkjørt til helgene og tidligst mulig lørdag formiddag fra første helg i januar eller så snart snøforholdene tillater det. Ny kjøring søndag hvis nødvendig. Kyrkjebygdheia AS er ansvarlig for denne vurderingen i samarbeid med Løypelaget. Løypekjøringen vil foregå så lenge det er snøforholdene tillater det.

I jul og nyttårshelgen, vinterferien (2 uker) og påsken vil det bli hyppigere kjøring avhengig av forholdene. Målsettingen er gode løypeforhold alle dager i denne perioden. Kyrkjebygdheia AS er ansvarlig for denne vurderingen i samarbeid med Løypelaget.

Det er også et mål for Løypelaget å gi et tilbud i ukedagene. Derfor vil vi sørge for at skiløypa «Frovassdalen rundt» (bedre kjent som «Mil-løypa» – 7 og 10 km) skal være i brukbar stand. Prepareringen av denne løypa vil primært være onsdag, men dag for kjøring er avhengig av værforholdene.

Det vil være to klassiske spor på sydsiden av Heiveien (Skornetten siden) og 1 klassisk spor og 1 skøytespor på nordsiden av Heiveien (Stemtjønn/Langemyr/Hellebrote).

Informasjon om løypekjøring gis i forkant på Løypelagets hjemmeside – www.kbhl.no – og de aktuelle Facebook sidene. Løypekjøring kan ellers følges på: www.kbhl.no/loypemaskinen.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag