Frivillig løypeavgift for 2016

 

En ny skisesong står for døren. Vi takker de 420 hytteeiere og 6 andre frivillige som betalte inn nesten kr. 372.000 i 2015. Dette er et meget viktig bidrag til at Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) nå har en fornuftig økonomi og over kr. 100.000 på bok. Hovedformålet for løypelaget er å tilby strålende oppkjørte skiløyper i vintersesongen samt utvikle og vedlikeholde flere sommerløyper. Derfor skal disse midlene reinvesteres for å bedre tilbudet på dagens skiløypenett og sommerløyper.

Håper alle ser verdien av å ha et velpreparert løypenett og turløyper i nærheten og ønsker å bidra økonomisk. Alle beløp mottas med takk.

  • Husk at vårt flotte løypenett er med på å opprettholde verdien på din hytte.
  • Støtt oss også gjerne via Grasrotandelen. Vårt nr. er 999128831
  • Basert på de planer vi har for 2016, har årsmøtet i Kyrkjebygdheia Løypelag besluttet å holde løypeavgiften uendret for 2016. Eventuell støtte fra Nissedal kommune i forbindelse med innføring av eiendomsskatt vil selvfølgelig komme hytteeierne til gode i framtiden

Den frivillige løypeavgiften for 2016 er satt til kr. 900,- pr hytte. Alle beløp mottas med takk.

Løypeavgiften betales til konto nr. 2801.30.73467

Kyrkjebygdheia Løypelag

v/Bjørn Reime

Måltrostveien 5

3970 Langesund

Husk å påføre navn og hyttnr.