Forhåndsvarsel: Årsmøte i løypelaget!

Årsmøte for Kyrkjebygdheia Løypelag er i år satt til lørdag 9/9-23 – kl. 15.00. Sted: Kyrkjebygdheia Bedehus (nede ved kirken i bygda). Formell innkallelse vil komme senere. Vel møtt!⛷️