Fordeling av pott for fellestiltak 2019

Vi har den glede å informere om at formannskapet i Nissedal kommune har tildelt Kyrkjebygdheia Løypelag kr. 140.000 i forbindelse med «fordeling av pott for fellestiltak 2019». Denne posten ble opprettet av kommunen for å gi noe tilbake til blant annet løypelag i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Kyrkjebygdheia Løypelag vil i første omgang investere disse midlene for å legge forholdene bedre til rette for løypekjøring på Langmyr samt lage en rundløype her. I mildværs perioder og sent på skisesongen har løpekjøring med tråkkemaskin ikke vært mulig på grunn av overvann. I tillegg vil vi foreta en rydding og oppgradering av mil-løypa og 7 km. Vi er nå i en prosess for å innhente nødvendige grunneier godkjennelser for dette prosjektet.

Et annet hovedprosjekt er å kloppe strekningen Hellebrote til Nutstøylnuten. Materialer vil bli kjørt ut i løpet av de neste ukene. Så vil vi innkalle til dugnad i sommer.

På generelt grunnlag jobber vi med planer om rydding og oppgradering av hele skiløypenettet. Mer informasjon om dette senere.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag