En ny skisesong står for døren

En ny skisesong står ved døren. Den første snøen er falt, men foreløpig for lite til at vi kan sette spor med løypemaskin.

Vi kjører samme opplegg som tidligere år. Så fort snøforholdene tillater det vil vi kjøre opp hele løypenettet slik det er klart til lørdag morgen. Hvis det er meldt stabilt vær mot helgen vil vi kjøre opp løypene slik at de er klare fredag morgen. I tillegg preparerer vi Frovassdalen rundt (mil-løypa) i midtuka. Ekstra kjøring i jul og nyttårs helg, vinterferie og påske. Følg med på vår hjemmeside www.kbhl.no/loypemaskinen.

Som tidligere blir det skøytespor og et klassisk spor nordsiden av Heiveien (Stemtjønn/Langmyr/Hellebrote) og to klassiske spor på sydsiden av Heiveien (Skornetten siden).

Hele løypenettet trenger en oppgradering. I første omgang vil vi rydde, planere, drenere og få bort overvannet på Langmyr samt lage en rundløype her. Den blir på vel 2 km. Grunneiere og berørte hytteeiere er informert og gitt sin godkjennelse. Det gjenstår å formalisere avtalene med grunneierne. I tillegg vil vi foreta en maskinell rydding av mil-løypa. Disse arbeidene er planlagt utført til sommeren 2019.

Om noen dager sender vi ut en individuell epost til hver enkelt hytteeier om innbetaling av det frivillige løypebidraget. Fullt løypebidrag er satt kr. 800 for sesongen 2019. Alle bidrag er viktige for driften av løypelaget. De som ikke har epost adresse vil motta et brev med innbetalingsgiro.

Løypebidraget kan også betales med Vipps til 108870 (Kyrkjebygdheia Løypelag).

Så håper vi på en fin vinter med mye snø og mange gode skiopplevelser.