Dugnadsdager 2019

DUGNADSDAGER 2019
Kyrkjebygdheia Løypelag inviterer til dugnad. Det er mye som må gjøres med sommerløypene og skiløypene. Det har også vært et ønske fra flere om å ha faste dugnadsdager på Kyrkjebygdheia. Vi foreslår derfor følgende dager for dugnader i 2019.

• Vår dugnad: 8 og 9 juni (pinse dagene)
• Høst dugnad: 17 og 18 august

Vi setter av to dager, men primært blir dugnadsdagen lørdag. Søndag blir reserve dag hvis behov.

Merk dagene og vi kommer tilbake med mer detaljer senere.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag