Dugnad

Flott innsats av denne gjengen her i dag. Vi fikk lagt en del klopper over noen blautmyrer på turløypa fra brua over Breilivatn/Holmevatn og i retning Raundalsfenta.
I tillegg har vi fått ryddet og merket sommerløypa fra Holmevatn og opp til veien.
Det er sikkert ikke alle som er klar over at her er det en egen sommerløype trase, se vedlagt kart og bilder. 😊