Båter i skløypa

Det ligger to båter i skiløypa ved Stokkosen. Disse båtene gjør at vi ikke kommer forbi med løypemaskinen. Vi ber derfor om at eierne av båtene flytter disse umiddelbart, senest i løpet av torsdagen (04.01). Hvis ikke disse flyttes, kan vi ikke til å kjøre opp løyper ved Stokkosen.

Dette er et årlig gjentakende problem. Vi henstiller til alle båteiere om ikke å bruke dette området til båt opplag.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag