Årsmøte i Kyrkjjebygdheia Løypelag (KL) 20 august 2019

Årsmøtet i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) for sesongen 2018/2019 vil bli avholdt på

Heimat (tidligere Cinderella), Brokelandsheia tirsdag 20 august kl.18.00

Møtet er åpent for alle, men kun de som har betalt fullt løypebidrag på kr. 800 har ifølge vedtektene stemmerett på årsmøtet. Eventuelle forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til Bjørn Reime på mail.

b.reime@online.no senest onsdag 14 august 2019

Årsrapport og årsregnskap er lagt ut på vår hjemmeside www.kbhl.no under folderen Årsrapport/2019. Andre sakspapirer vil bli lagt her fortløpende. Alle som har innmeldt sin e-mail adresse vil også få sakspapirer oversendt på mail.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet som holdes samtidig med årsmøtet i KVS.

 

Med vennlig hilsen

For Kyrkjebygdheia Løypelag

Bjørn Reime