Årsmøte i KVS og Løypelaget

Vi minner om årsmøtene i Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) og Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

Tirsdag 20.08.2019 på Heimat (tidligere Cinderella), Brokenlandsheia kl. 18.00.

Møtet starter med årsmøtet i KVS kl.18.00 og etterfølges av årsmøtet i løypelaget, ca. 19.00. Vi ønsker velkommen til årsmøtene.

MVH
Stig Kjellevold (KVS) og Bjørn Reime (KL)