Arbeidsliste for Kyrkjebygdheia Løypelag

Her er noen av planene på arbeidslista til Kyrkjebygdheia Løypelag:

– bygge ny bro ved Skolstjønn på 2-mils-løypa.

-bygge broer og overganger skiløype over øyene i Frovatn.

– stoppe vannskader på mil-løypa ved å legge ned stikkrenner og broer.

– legge 100 m klopper på sommerløypa Sylvtjønn mot Skornetten.

– legge klopper Skofjell

– i tillegg rydding og merking av løyper, utarbeidelse av nye kart og annet løpende arbeid/driftsoppgaver.

Dette krever innskudd fra brukerne og hytteeiere som nyter godt av at det finnes slike løyper i nærheten, uansett om de bruker dem eller ikke.

Vi har mottatt mange bidrag, men vi er avhengige av en del til for å opprettholde innsatsen. Fint om dette skjer før vinterferien, så vi kan lukke saken.

Mvh

Kyrkjebygdheia Løypelag