Status utvikling og vedlikehold av sommerløyper på Kyrkjebygdheia

Før vinteren setter inn for alvor vil Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) gjerne gi en status for arbeidet med sommerløyper på Kyrkjebygdheia. Helt siden etableringen høsten 2012 har KL hatt planer og ambisjoner når det gjelder å utvikle og vedlikeholde sommerløyper, men det er først i år vi har begynt å realisere noen av disse planene.

Hovedmålet for sommerløypene har vært at alle hytteeiere skulle ha en enkel og grei tilgang til en sommerløype. Tre sommerløper har vært prioritert:

  1. Ervetjønn til Skornetten og videre ned til Holmevatn
  2. Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrotet til Nutstøylsnuten
  3. Sommerløyper på Espeliheia

Jeg vil først gi noen kommentarer til sommerløypa på Espeliheia som vi har kalt «Svåheii rundt». Det er en rundløype på omlag 10 km og går i de mest naturskjønne områder som Kyrkjebygdheia har å by på. Løypa var ferdig ryddet og blåmerket i september og er blitt meget populær. Tilbakemeldingene fra turgåere på sosiale medier er meget positive. Det synes vi er gledelig.

Dessverre har løypa blitt så populær at den økte «trafikken» har blitt en belastning for hytteeiere i Veumbakken. Det var selvfølgelig ikke hensikten og det beklager vi på det sterkeste. KL har respekt og forståelse for synspunktene hytteeierne har framlagt. Derfor har vi i samarbeid og forståelse med grunneier og Veum Hyttegrend besluttet å flytte start/stopp for rundløypa «Svåheii rundt» til nærmere Holmevatn. Holmevatn Velforening er informert om dette og stiller seg positiv. Arbeidet vil bli prioritert og bli satt i gang så fort det er praktisk mulig neste vår (2016). Tiden fram til våren vil brukes til planlegging.

Når det gjelder turløypa opp til Skornetten hadde Sylvtjønn Velforening allerede begynt et fint arbeid med å lage en del klopper og broer fram til Ervetjønn for å unngå myrer og våte områder. Løypelaget bestemte derfor å fortsette arbeidet og forlenge sommerløypa fra Ervetjønn til Skornetten og ned til Holmevatn. Vi foretok en befaring sammen med Torfinn Sanden i sommer. Traséen fra Ervetjønn til Skornetten er fastlagt. Det er her nødvendig å lage en del klopper for å få en tørr og god løype. Material behovet beregnet og materialer for bygging kjøres ut i løpet av vinteren. Bygging av klopper vil bli foretatt på dugnad neste vår og sommer. Grunneiere er orientert om planene. Løypa fra Skornetten til Holmevatn planlegges i 2016.

Sommerløypa fra toppen av Frovatn til Nutstøylsnuten har vært ryddet og blåmerket på privat initiativ. Løypa er nå forlenget opp Stemtjønn. Den er foreløpig merket med hvite bånd. Grunneier har gitt sin godkjennelse for denne løypa og vil bli blåmerket neste år. Løypa er også ryddet og re-merket med blått fram til Hellebrotet. Den gjenstår å rydde og re-merke fram til Nutstøylsnuten samt sette opp skilt som viser inngang til denne løypa både ved Stemtjønn, Langmyr og Hellebrote. I tillegg er det også et ønske om å lage en rundløype slik at vi ikke behøver å gå samme vei tilbake.  Dette skulle vært gjort i år, men måtte av ulike årsaker utsettes til neste år. Vi er interessert i å komme kontakt med dere som er godt kjent i området slik at vi kan få innspill hvor vi kan anlegge en slik rundløype.

KL har også tatt initiativ for å danne en «sommerløype» komite. Vi har fått noen kandidater allerede, men søker etter flere folk som har interesse og kanskje noe erfaring fra denne type arbeid. Ta kontakt på mail til b.reime@online.no

Den første snøen har falt. Snart håper vi å ønske alle velkommen til gode skiturer i fine preparerte løyper.