Løypemelding 2 – 13.03.2019

Da er vi godt i gang med oppkjøringen av Frovassdalen rundt (mil-løypa og 7 km).

Følg oppkjøringen på vår hjemmeside www.kbhl.no/loypemaskinen.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag