Grasrotandelen 3 tertial 2020

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. I 3. tertial 2020 mottok vi kr. 19.306,66. Totalt for 2020 har Grasrotandelen tilført løypelaget hele kr. 53.994,64 fra 150 spillere. Det er igjen ny rekord både i antall spillere og beløp. Dette er helt suverent og kommer godt med til finansiering alle investeringer […]

Grasrotandel fra Norsk Tipping

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. I 2. tertial har løypelaget mottatt kr. 18.118,33 fra 135 spillere. Hittil i år har vi bokført hele kr. 34.688,98. Det er igjen ny rekord både i antall spillere og beløp. Fortsetter denne utviklingen vil løypelaget få en ekstra inntekt på over kr. 50.000 […]

Grasrot andel fra Norsk Tipping i 2019

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. I 2019 mottok vi hele kr. 47.595,64 fra 116 spillere. Det er igjen ny rekord både i antall spillere og beløp. Til sammenligning mottok vi i 2018 kr. 31.296,50, altså en forbedring på kr. 16.299. Dette er helt suverent. Tusen takk til alle som […]

Grasrotandel fra Norsk Tipping hittil i år

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. Hittil i år har løypelaget mottatt kr. 31545,03 fra 111 spillere. Det er ny rekord både i antall spillere og beløp. Fortsetter utviklingen i samme spor kan løypelaget bokføre en ekstra inntekt på over kr. 45.000 for hele året. Dette er helt suverent. Tusen […]

Grasrotandelen pr 1. tertial 2019

Grasrot andelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. Det ble igjen ny rekord både i antall spillere og tildelt beløp. Det er nå 110 personer som gir sin grasrotandel til løypelaget. Det ga oss en ekstra inntekt for de første 4 månedene på kr 14.187. Dette er utrolig bra og indikerer […]

Grasrot andel mottatt fra Norsk Tipping i 2018

Det ble ny rekord for Grasrot andelen til Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag både i antall spillere og tildelt beløp. Det er nå 99 personer som gir sin grasrotandel til løypelaget. Det ga oss en ekstra inntekt i 2018 på hele kr. 31.296,50. Dette er utrolig bra og mer enn en fordobling fra 2017.Tusen takk […]

Grasrot andel fra Norsk Tipping i 2017

Kyrkjebygdheia Løypelag har i 2017 fått utbetalt 14,641 kroner igjennom grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Styret i løypelaget takker så mye for støtten som er et viktig tilskudd til drift og vedlikehold av ski- og turløyper på «heia». Ved utgangen av 2017 hadde 59 personer gitt sin Grasrotandel til Kyrkjebygdheia Løypelag, som er  16 personer flere enn […]

Økonomisk støtte fra Drangedal E-verk

I forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Suvdølavassdraget, som blant annet omfatter Breilivatn og Holmevatn har Drangedal E-verk besluttet følgende: “Drangedal E-verk yter eit årleg beløp på kr 25 000 som tilskot til løypelaget på Kyrkjebygdheia. Det er eit friviljug tilskot som blir gitt som kompensasjon for vanskar med å passere dei regulerte vatna om […]

Grasrotandel fra Norsk Tipping

Kyrkjebygdheia Løypelag har i første tertial (perioden januar til og med april) fått utbetalt 4,717 kroner i gjennom grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Styret i løypelaget takker så mye for støtten som er et viktig tilskudd til drift og vedlikehold av ski- og turløyper på «heia». Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære […]

Ingen økonomisk støtte fra Nissedal kommune for 2017

Kyrkjebygdheia Løypelag søkte også i år støtte fra “Fellespotten” i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune. Innstillingen til Formannskapet var kr. 40.000, men resultatet ble at løypelaget ikke fikk noen tildeling til utbedring av ski- og turløype nettet for 2017. Begrunnelsen fra Formannskapet var som følger: “Når ein skal tilrå ei disponering av […]