Sylvtjønn – Skornetten – Holmevatn

Kyrkjebygdheia Løypelag har satset på tre sommerløyper (eller turløyper om du vil). Målsettingen er at alle hytteeiere skulle ha en enkel og grei tilgang til en sommerløype. Følgende tre sommerløper har vært prioritert:

1.     Ervetjønn til Skornetten og videre ned til Holmevatn

2.     Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten

3.     Sommerløyper på Espeliheia

Sommerløypene er merket blått. Skiløypene er merket røde

Når disse tre sommerløypene er ferdig vil det investeres i skilting og informasjonstavler med løypekart.

En stor takk til alle som har bidratt på dugnadene for å få disse turløypene ferdig.

Sylvtjønn Vel har ryddet og kloppet fram til Ervetjønn. Derfra og opp til Skornetten har løypelaget overtatt. Denne strekningen ble ferdig kloppet høsten 2016. Kun mindre arbeid gjenstod og det ble ferdigstilt sommeren 2017.

I vinter kjørte vi ut materialer for klopping på strekningen Skornetten til Holmevatn. Det ble innkalt til dugnad, men denne måtte avlyses. Vi har fått innspill fra grunneiere på kloppingen vår, som gjør at vi må avklare videre framdrift nærmere. Grunneierne skal ha et møte, for å avklare/samstemme sine standpunkter, før vi eventuelt kan fortsette arbeidet med løypene. Hvis alt går i orden planlegges det også å merke en avstikker opp til Nipa og Tvågedokkheia. Turløypa følger i store trekk traséen til skiløypa. Se vedlagte kart