Stemtjønn – Hellebrote – Nutstøylnuten

 

Sommerløypa fra toppen av Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten er ferdig blåmerket. Dette er en tørr og fin turløype. Det gjenstår å rydde og bygge noen klopper på stekningen Hellebrote til Nutstøylnuten. Materialer vil bli kjørt ut i vinter og dugnadsarbeid planlegges sommer/høst 2019. Det sees også på muligheten å lage en rundløype som vil gå i den gamle turstien via Nutstøyltjønna.