Sommerløype fra Stemtjønn til Hellebrote

En minidugnad i dag. Bård Pande og undertegnede (Bjørn Reime) har ryddet og pre-merket turløypa fra Stemtjønn til Frovatn. Vi har gjort noen endringer på denne turstien. Vi har foreslått at den går på nordsiden av Abraham Grimstvedt sin hytte, deretter en tur opp til den røde utsikts benken. Videre har vi lagt løypa litt nord for fortetningstomtene nr. 11 og 12. Denne løypa er merket med hvite plast bånd. Vi ber alle interesserte å gå denne løypa. Vi vil gjerne høre fra dere før vi foretar en permanent merking i slutten av september.

Deretter har vi ryddet, kvistet og re-merket «blå-løypa» fra Frovatn til Hellebrote. Dette er lett og tørr løype med mange fine utsiktspunkter.