Løypenettet

Løypelaget administrerer ca 60 km med skiløyper. Det er forsøk på samsvar mellom de navnene vi bruker på skiløypene og de som ligger på skisporet.no, men kjært barn har mange navn. Kartet over har dårlig detaljeringsgrad, og løypene er fargelagt grovt, så det anbefales å bruke dette kartet sammen med andre kart. Litt om løypenettet og de forskjellige løypene:

Oransje løype: «Skornetten» eller «Breilivatn rundt» er rundløypa Huvtjønnleiken – Sylvtjønn – Skornetten – Raundalsfenta – Holmevatn – Breili: Ca. 13.0 km.

Rød løype: «Rundløype Espeliheia»Ca. 4.4 km.

Kjerneløypene (Blå løyper):

  • «Milløypa» er Langmyr – Frovatn – Frovassdalen – Nystøylvatn m/gapahuken – Nutedalen – Hellebrotet – Langmyr: ca 9,5 km.
  • «7 km» er Langmyr – Frovatn – Frovassdalen – Hellebrotet – Langmyr: ca 6,5 km. (Blå løype med lilla snarvei)
  • «Rundløypa» på Langmyr: Ca 1,8 km.
  • “Tilførselsløyper” fra grillbua på Sylvtjønn og toppen av Huvtjønnleiken, til rundløypa på Langmyr.
  • Når det er mulig, vil løypemaskinen kjøre fra steinbruddet på Breili forbi Huvtjønn opp til Sylvtjønn, videre over til Langmyr (eller motsatt vei) for å komme til (fra) kjerneløypene.

Hvis man har utgangspunkt Breili og går kjerneløypene og returnerer til Breili, er det med «milløypa» ca. 15.0 km og med «7 km» ca. 12.0 km.

Kjerneløypene er valgt som nettopp dette fordi løypene er mindre utsatt for vinderosjon og fokksnø, og holder godt på snøen. Løypene er sentrale for å kunne tilby gode tur- og treningsforhold så mye av sesongen som mulig.

Grønn løype: «Tomila» eller «Lauvnetten», dvs løypa Stemtjønn – Skolstjønn – Kyrvatn – Lauvnetten – Drangane – Nutedalen – Frovassdalen – Frovatn: Ca. 10,5 km fra Frovatn til Nutedalen, ca 14,5 for hele runden. Hvis man går med utgangspunkt Langmyr via Hellebrotet ut eller tilbake, nærmer dette seg 16 km.

Gul løypa: «Gamle tomila» følger nesten samme beskrivelse som «Tomila», men vinkler litt tidligere mot øst etter Stemtjønn og følger ca parallelt med kraftlinja til Nystøylvatn. Ca et par km kortere enn «Tomila».

Brune løyper rundt Kjempåsvatn kjøres kun opp i vinterferie og påskeferie som en ekstra knytning mellom Espelihei og Krokbekk.

Det er kart og skilt i alle løypekryss.

Målet er å få alle disse løypene inn på Appen Ut.no, og muligens andre nyttige verktøy.