Løypenettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løypelaget administrerer ca 65 km med skiløyper. Det er forsøk på samsvar mellom de navnene vi bruker på skiløypene og de som ligger på skisporet.no, men kjært barn har mange navn. I forhold til skissen under:

Oransje løype: «Skornetten» eller «Breilivatn rundt» er rundløypa Huvtjønnleiken – Sylvtjønn – Skornetten – Raundalsfenta – Holmevatn – Breili: Ca. 13.0 km.

Rød løype: «Espeliheia» – Svinsund – Kjempåsvatn – Espelihei: Ca. 6.0 km.

Kjerneløypene (Blå løype):

  • «Milløypa» er Langmyr – Frovatn – Frovassdalen – Nystøylvatn m/gapahuken – Nutedalen – Hellebrotet – Langmyr: ca 9,5 km.
  • «7 km» er Langmyr – Frovatn – Frovassdalen – Hellebrotet – Langmyr: ca 6,5 km.
  • «Rundløypa» på Langmyr: Ca 1,8 km.

Hvis man har utgangspunkt Breili og går kjerneløypene og returnerer til Breili, er det med «milløypa» ca. 15.0 km og med «7 km» ca. 12.0 km.

Kjerneløypene er valgt som nettopp dette fordi løypene er mindre utsatt for vinderosjon og fokksnø, og holder godt på snøen. Løypene er sentrale for å kunne tilby gode tur- og treningsforhold så mye av sesongen som mulig.

Grønn løype: «Tomila» eller «Lauvnetten», dvs løypa Stemtjønn – Skolstjønn – Kyrvatn – Lauvnetten – Drangane – Nutedalen – Frovassdalen – Frovatn: Ca. 10,5 km fra Frovatn til Nutedalen, ca 14,5 for hele runden. Hvis man går med utgangspunkt Langmyr via Hellebrotet ut eller tilbake, nærmer dette seg 16 km.

 

Gul løypa: «Gamle tomila» følger nesten samme beskrivelse som «Tomila», men vinkler litt tidligere mot øst etter Stemtjønn og følger ca parallelt med kraftlinja til Nystøylvatn. Ca et par km kortere enn «Tomila».

Det er kart og skilt i alle løypekryss.

Målet er å få alle disse løypene inn på Appen Ut.no, og muligens andre nyttige verktøy.