2017

Her finner du saker som er behandlet på årsmøtet i KVS 29.08.2017

Referat Årsmøte i KVS 29.08.2017

Informasjon til nye hytteeiere

Sekretariatet for KVS Årsrapport 2016 – 2017

Årsmøte KVS 29.08.2017

 

Ny brøyteavtale for perioden 2016/2017 til og med vinteren 2020/2021. Oppdatert pr. september 2017

Brøyteavtalen for «Brøyting av ”privatveier” og innkjørsler/parkeringsplasser for hytter på Kyrkjebygdheia» er nå re-forhandlet. Den gjelder for 5 år, dvs fram til og med vinteren 2020/ 21. Avtalen omfatter hyttevellene Stemtjønn, Langmyr, Hellebrote, Sylvtjønn, Huvtønnleiken og Stokkosen. Breili har ikke fått drøftet avtalen ennå. Det er derfor mulig at også de slutter seg til avtalen.

Merk følgende:

  • I de hyttevel som avtalen omfatter, kan det ikke gjøres avtaler med andre entreprenører enn Kyrkjebygdheia AS. Det er imidlertid opp til den enkelte hytteeier å bestemme om man ønsker brøyting inn til sin hytte. Dette gjøres ved at man bestiller brøyting hos Kyrkjebygdheia AS. Det vil komme egen orientering fra Kyrkjebygdheia AS om hvordan dette skal gjøres ( kontonr., betalingsfrist m.m.).

Brøyteavtale fra høst 2017 til og med vår 2021