Fine forhold i mil-løypa

Fine forhold i mil-løypa i dag etter prepareringen i formiddag.