2021

Årsrapport og regnskap for KL for perioden 01.06.20 til 31.05.21

Agenda årsmøte i KL 2021

Årsrapport 2021

Årsregnskap KL 2021 revidert

Revisjonsuttalelse 2021

Referat fra årsmøte i KL 2021

Det er kommet inn 2 forslag til behandling på årsmøtet 21.09.21. 

Forslag fra Hans Jakob Kløvstad til årsmøte

Forslag fra Hans Jacob Edvardsen til årsmøte 2021

Forslaget fra Hans Jacob Edvardsen var også oppe til  diskusjon på årsmøtet i Hellebrote og Langmyrtjønn Velforening i mai. Her er vårt tilsvar til forslaget.

Motsvar til forslag til endringer i vedtekter Hellebrotet Vel 2021

Styret i Kyrkjebygdheia Løypelag har behandlet forslagene på siste styremøte og vil presentere følgende forslag på årsmøtet tirsdag 21.09.21

Innsendte saker til årsmøtet i KL 2021